Translate

dijous, 7 de febrer del 2013

TAULA DE TREBALL DEL SENDERISME AL PALLARS JUSSÀ

TAULA DE TREBALL DEL SENDERISME AL PALLARS JUSSÀ
Reunió preparatòria 9 juny 2012
Durada: 19h a 21h
Seu: Consell Comarcal del Pallars Jussà
Assistents: Arcadi Castilló
IDAPA
Sílvia Coll
Ajuntament de La Torre de Capdella
Mireia Font
Associació Marques de Pastor
Josep Llovich
Consell Esportiu Pallars Jussà
Carlos Fité Lloret
SAM Tremp (Sots president)
Miquel Farre Sicart
Patronat Esports Ajuntament de Tremp
Robert Batalla Anguita
SAM Tremp (Soci vocal senderisme)
Josep Àngel Alert Rafel
Ajuntament de Tremp
Benjamí Puigarnau Pero
Consell Comarcal Pallars Jussà
Josep Ardanuy Tarrat
Consell Comarcal Pallars Jussà
Jordi Castilló Carrretero
Estació Biològica Pallars Jussà
Alba Vila Lorona
Escola Capacitació Agrària Pallars
Joan Pericon
Grimpada Aventura i Lleure
Ramon Iglesias Palau
DCB Turisme i Desenvolupament Local
Jaume Bros
Guia
Miquel Canut
Hotel Vall Fosca
Josep Capellà
DCB Turisme i Desenvolupament Local
Ramon Iglesias
DCB Turisme i Desenvolupament Local
Inma Ballbé
DCB Turisme i Desenvolupament Local

Convocada per IDAPA, aquesta reunió es planteja com un pas més per concretar la constitució d’una taula de treball vinculada al senderisme que comenci a actuar en els temes que van sorgir de l’enquesta realitzada i de la Jornada de senderisme realitzada el passat 24 de maig.
En primer lloc, Josep Capellà va presentar els resultats de l’enquesta. Des del 24 de maig s’han rebut 2 qüestionaris més, el que dóna un total de 18 rebuts, el 50% dels que es van enviar. Un bon percentatge tenint en en compte el poc temps disponible i el fet que es van incloure entitats de fora de la comarca.

 
A partir del debat que es resumeix com annex, s’acorda endegar les actuacions següents per consens dels assistents. Les persones/entitats que hi participaran en cada una d’elles són:
Actuació
Lideratge/participants
Calendari conjunt d’esdeveniments i coordinació de les fonts d’informació
Consell Comarcal (responsable web) i Patronat d’Esports de l’Ajuntament Tremp.
Full d’incidències Consell Comarcal
Societat d’Amics de la Muntanya - SAM
Divulgar els valors del senderisme Miquel Canut (Hotel Vall Fosca)- APAT (Associació de Professionals turístics del Pallars Jussà)
Associació de Turisme Rural
Escola de Capacitació Agrària
Grimpada

ANNEX:
Extracte dels comentaris dels assistents a la reunió:
J.A. Alert (Aj. Tremp) – Veu 2 àmbits de treball. Un vinculat al desenvolupament econòmic de la comarca (empreses-administracions locals) i l’altre, al desenvolupament social (teixit associatiu-entitats sense ànim de lucre-administracions). També planteja si els objectius a perseguir han de ser ambiciosos o efectius.
J.Pericon (Grimpada) – Creu que els objectius són comuns en tots els casos i que l’important són les accions. Que no es dupliquin, tant a nivells d’esforços com econòmic.
A.Castilló (IDAPA) – Proposa com aportació metodològica, intentar buscar un mínim comú denominador que permeti iniciar les actuacions.
J. Ardanuy (Consell Comarcal) – Recorda que moltes administracions, associacions i privats ja han estat treballant en la promoció de la xarxa de senders. Ara l’important és que s’arribi a acords i per exemple, tenir-ho en compte quan es doti de contingut el nou espai de presentació de la comarca, veure quin discurs s’elabora, compartir senyals.
R. Batalla (SAM Tremp) – En la informació val més posar pocs senders amb tota la informació necessària que moltes en què quasi no hi ha informació.
B. Puigarnau (Consell Comarcal) – Dels 333 kms. senyalitzats pel Consell Comarcal es disposa d’informació "tracks" que es poden descarregar de wikiloc.
C. Fité (SAM) – Proposa fer una web de senders a part de la del Consell Comarcal i proposa prendre com a base el llibre d’en Tutusaus.
J. Pericon (Grimpada) – En aquesta web de senders seria important que tothom hi pogués compartir i entrar informació, per exemple avisar que un senyal és a terra.
M. Farré (Patronat Esports Tremp) – El problema de les competicions és que no es veu el paisatge, no es té temps.
Diversos assistents, SAM – Planteja que la competició fa que molta gent es quedi amb ganes de tornar a venir a veure-ho amb calma. Per això és important tenir els camins ben senyalitzats i que hi hagi informació complementària.
R. Batalla (SAM Tremp) – Val més tenir 10-15 km de senders perfectament senyalitzats i que estiguin relacionats amb patrimoni o amb productors agroalimentaris, que 300 km sense aquests vincles.
J. Capellà (DCB) – Explica l’impacte econòmic de dues proves celebrades a Llançà, el mes de gener i per Setmana Santa. A partir d’una mostra, es van fer enquestes als visitants i es van extrapolar els resultats (nombre d’acompanyants, nits d’estada, si van utilitzar serveis com restaurant, etc.) i es va estimar un impacte directe d’uns 42.000 euros en el primer cas.

Diversos assistents comenten propostes i quins podrien ser els responsables per tirar endavant una de les propostes més majoritàries: coordinar una agenda conjunta d’activitats.
Arcadi Castilló (IDAPA) creu que no és necessari en aquest moment concretar la forma en què s’ha de coordinar, es tractaria més d’un tema tecnològic que poden acabar de decidir les persones que s’integrin a la taula. Sí resulta rellevant veure qui pot assumir algun tipus de tasques.
J.A. Alert (Aj. Tremp) planteja que no es pot deixar tot en mans de les administracions locals ja que potser no poden liderar-ho per manca de recursos i que al final algunes de les parts es desmarquin.
J. Ardanuy (Consell Comarcal) creu que des del Consell es pot assumir el fet de comptar amb una adreça electrònica per centralitzar la gestió d’incidències.
J.A. Alert (Aj. Tremp) creu que és important l’agilitat i per tant, veure la forma que si algú té un comentari ho pugui penjar de seguida. També destaca la importància que un cop es rebi la incidència, a qui correspongui es doni per al·ludit i actuï en conseqüència.
A. Castilló (IDAPA) demana la implicació dels privats i dels seus clients ja que si no hi ha un excessiu protagonisme del sector públic i actualment ja hi ha empreses que estan intentant guanyar la vida amb gent que va a caminar. Per tant, la representació hauria d’anar a 50% sector públic-sector privat.
M. Canut (Hotel Vall Fosca) reitera la necessitat que el sector turístic hi aposti pel senderisme ja que entre d’altres factors, no és estacional. Fins ara, hi ha anat tot darrera del sector públic però cal recordar que en zones com els Alps el senderisme està funcionant molt be i durant tot l’any.
A. Castilló (IDAPA) recorda que el senderisme pot fer venir gent de tot el món i amb condicions millors que a d’altres zones on hi ha molts mesos de mal temps. Canvia per tant la perspectiva de l’activitat com a potencial econòmic de la zona.
SAM – Veu per tant important que s’organitzin esdeveniments i que en un moment determinat, en un cap de setmana, vinguin 500 persones. I que d’aquests, posteriorment, potser en vinguin 80 a visitar la zona amb calma.
M. Farré (Patronat Esports) – Recorda la incidència d’activitats com l’escalada, en moments determinats poden haver-hi 70 persones a la zona.
J. Capellà (DCB) – Proposa que hi hagi:
• Un full d’incidències dels camins que recullen les empreses i associacions
• Un compromís del territori de que es pot assegurar el manteniment de XX kms. serien les "joies de la corona".
• Una adreça comuna de calendari d’esdeveniments.


Explica el cas dels Parcs regionals francesos en què es creen adreces web específiques sobre les activitats (senderisme, BTT, etc.) que finalment redireccionen al visitant cap a la web principal però que són més atractives per als usuaris.
A. Castilló (IDAPA) – Planteja anar realitzant activitats mínimes, com ara Dia del Senderisme, fer films o fulletons específics... activitats que transcendeixin també cap a la població.
SAM posa la pregunta que un cop s’ha passat una incidència sobre el manteniment, qui s’encarrega de la resolució.
J.A. Alert (Aj. Tremp) – Reitera que la xarxa de camins que pot funcionar és la que les diferents entitats poden apadrinar amb un mínim de condicions. En aquest cas poden ser cases rurals, hotels pels camins al seu entorn, els ajuntaments, la SAM per exemple, en els trams que diguin que cada any mantenen.
B. Puigarnau (Consell Comarcal) – Recorda que les rutes que els ajuntaments volen promocionar o que la SAM manté són les 44 que van recollir el Consell Comarcal i per tant, poden ser el punt de partida.
J. Pericon (Grimpada) – Demana que empreses, associacions, etc. puguin aportar diferents punts de vista sobre quins són els millors itineraris. Però sobretot el què troba més important és anar veient com es pot difondre per tal d’aconseguir tenir visitants que caminin els senders.
A. Castilló (IDAPA) reitera que ara no és el moment d’anar als detalls sinó d’identificar les línies generals i més endavant s’anirà a concretar i demana que surtin noms de persones disposades a participar.
Demana a l’Alba de l’Escola de Capacitació Agrària si els alumnes podrien assumir algunes de les tasques. Respon que podrien formar part per exemple anar buscant valor afegit als senders i de fet en els crèdits de síntesi poden sortir coses noves que el visitant agraeix. En la seva formació practiquen amb desnivells, dificultats, buscar rutes alternatives, dissenyar rutes per famílies, etc.
IDAPA manifesta que hi haurà una persona disponible durant uns mesos que podrà fer inventaris i veu convenient posar-se en contacte per exemple amb Itinerànnia per saber com s’ha prioritzat i gestionat la xarxa. Demana de nou, algun nom, alguna persona que vulgui assumir un lideratge, potser una administració local.
J. Ardanuy (Consell Comarcal) es compromet de moment a convocar la propera reunió i per tant a assumir el lideratge en aquest sentit.
M. Canut (Hotel Vall Fosca) comenta que ho plantejarà a nivell de l’APAT (Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic) i també veu que els comerciants hi estan apostant també, és el cas de les Jornades Gastronòmiques.
A. Castilló (IDAPA) informa que en un primer moment s’havia pensat centrar les Jornades de senderisme en la vinculació amb l’activitat de producció agroalimentària i que la implicació d’altres sectors i dels residents és important. No n’hi ha prou que les administracions liderin aquest tipus d’iniciatives.

SAM – Creu que els grups que millor coneixen el territori i poden escollir els millors senders són les entitats excursionistes com ells o el Club Alpí de la Pobla de Segur i per tant, plantejarà al seu club la participació activa en la taula de treball.
B. Puigarnau (Consell Comarcal) – Proposa que a la plana web actual es pugui afegir de moment una icona per afegir comentaris i millores.
A. Castilló (IDAPA) reprèn el tema de qui podria liderar el tema de difusió conjunta d’activitats i calendari i proposa si podria ser el Consell Esportiu del Pallars Jussà.
Finalment per l’activitat de divulgació dels valors del senderisme a nivell intern i extern, es proposa que es lideri des del sector privat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada